Політика відносно обробки персональних даних

1. Загальні положення

Дана політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог Федерального Закону від 27.07.2006. №152-ФЗ «Про персональні дані» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи забезпечення безпеки персональних даних, що здійснює ФОП Короткий Роман Юрійович (далі – Оператор).

1.1. Оператор ставиь найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав та свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захист прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю.

1.2. Дійсна політика Оператора відносно обробки персональних даних (далі – Політика) приймається до усієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів вебсайту https://digitalart.ua/.

2. Основні положення, що використовуються в Політиці

2.1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних з використанням засобів обчислювальної техніки;

2.2. Блокування персональних даних – тимчасове зупинення обробки персональних даних (за виключенням випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);

2.3. Вебсайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ та баз даних, що забезпечують їх досяжність в мережі інтернет за мережевою адресою https://digitalart.ua/;

2.4. Інформаційна система персональних даних – сукупність чинних в базах даних, та забезпечуючих їх обробку інформаційних технологій та технічних засобів;

2.5. Забезпечення персональних даних – дії, в результаті яких неможливо виявити без використання додаткової інформації належність персональних даних конкретному Користувачу чи іншому суб’єкту персональних даних;

2.6. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) чи сукупність дій (операцій), здійснюваних з використанням засобів автоматизації чи без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, збереження, уточнення (оновлення, зміни), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

2.7. Оператор – державний орган, муніципальний орган, юридична чи фізична особа, самостійно чи спільно з іншими особами що організують з (чи) здійснюють обробку персональних даних, а також що визначає цілі обробки персональних даних, зміст персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;

2.8. Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо чи опосередковано до визначеного Користувача вебсайту https://digitalart.ua/;

2.9. Користувач – будь-який відвідувач вебсайту https://digitalart.ua/;

2.10. Надання персональних даних – дії, що направлені на розкриття персональних даних визначеній особі чи визначеному колу осіб;

2.11. Поширення особистих даних – будь-які дії, що направлені на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) чи на ознайомлення з персональними даними невизначеного кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах чи надання доступу до персональних даних будь-якими іншим способом;

2.12. Трансгранична передача особистих даних – передача персональних даних на територію іноземної держави, органу владу іноземної держави, іноземній фізичній особі чи іноземній юридичній особі;

2.13. Знищення персональних даних – будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (чи) знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Оператор може обробляти наступні персональні дані Користувача

3.1. Прізвище, ім’я, по батькові;

3.2. Електронна адреса;

3.3. Номера телефонів;

3.4. Також на сайті відбувається збір та обробка безособових даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика та Гугл Аналітика та інших).

3.5. Перераховані вище дані далі по тексту Політики об’єднані загальним поняттям Особисті дані.

4. Цілі обробки персональних даних

4.1. Мета обробки персональних даних Користувача — висновок, виконання та закінчення цивільно-правових договорів.

4.2. Також Оператор має право направляти Користувачу повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різноманітні події. Користувач завжди може відмовитись від отримання інформаційних повідомлень, відправивши Оператору повідомлення на адресу електронної пошти [email protected] з поміткою «Відмовлення від сповіщень про нові продукти та послуги та спеціальні пропозиції».

4.3. Безособові дані Користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збирання інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту.

5. Правові підстави обробки персональних даних

5.1. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та/чи відправлення Користувачем самостійно через спеціальні форми, що розташовані на сайті https://digitalart.ua/. Заповнюючи відповідні форми та/чи відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач виражає своє погодження з даною Політикою.

5.2. Оператор обробляє безособові дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» та використання технології JavaScript).

6. Порядок збору, збереження, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства в області захисту персональних даних.

6.1. Оператор забезпечує збереження персональних даних і приймає всі можливі заходи, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

6.2. Персональні дані Користувача ніколи, за жодних обставин не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних з виконанням чинного законодавства.

6.3. У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом направлення Оператору повідомлення на адресу електронної скриньки [email protected] з позначкою «Актуалізація персональних даних».

6.4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відізвати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення на електронну скриньку [email protected] з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

7. Трансгранична передача персональних даних

7.1. Оператор до початку здійснення трансграничної передачі персональних даних зобов’язаних переконатись в тому, що іноземною державою, на територію якої передбачається здійснити передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб’єктів персональних даних.

7.2. Трансгранична передача персональних даних на території іноземних держав, що не відповідають вищевказаним вимогам, може здійснюватись тільки у випадку наявності згоди в письмовій формі суб’єкта персональних даних на трансграничну передачу його персональних даних та/чи здійснення договору, стороною якого є суб’єкт персональних даних.

8. Заключні положення

8.1. Користувач може отримати будь-які роз’яснення щодо цікавих питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператору за допомогою електронної пошти [email protected].

8.2. В цьому документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

8.3. Актуальна версія Політики у вільній досяжності розташована в мережі Інтернет за адресою https://digitalart.ua/politics.